HET VERSCHIL MAKEN MET IMPACT

Frank Geertsen

Oprichter - Bezieler achter Architects of Dreams

Uniek is hoe oprichter en zaakvoerder Frank Geertsen bedrijven begeleidt doorheen verandering op het snijvlak van ratio en intuïtie. Daarmee pioniert hij sinds de start van Architects of Dreams in 2008 ook in dit domein.
Zijn hoogbegaafdheid combineert hij met zijn cognitieve achtergrond (economie, ICT, MBA) en jarenlange bedrijfservaring, onder meer als oprichter en bedrijfsleider van het innoverend IT-bedrijf LoQutus. Deze kennis verrijkt hij met integrale toegepaste psychologie, intuïtieve ontwikkeling, systemisch werk

 

Frank zet zijn authentieke kracht in als facilitator, coach en begeleider van directies, Raden van Bestuur, organisaties… Hij heeft de capaciteit om mensen, teams en bedrijven te verbinden met hun toekomst en potentieel.

Wat klanten vertellen ...
Vanuit een holistische benadering helderheid creëren in het geheel

Jean-Marie Stas

Marketing Manager Proximus

“Frank has, besides a very human touch, professionalism and inspiration to give people guidance in what they think and how they feel. 
Frank has this peculiar ability to make people say what they feel within and never spoke about before.
This ability yields tremendous effects in companies, where the deepest soul of the company pops up from within all the participants.
The value you get out of it is immeasurable !
Top qualities: Great Results, Good Value, Creative” 

De gave aan te voelen wat nodig is en dit helpen naar de realiteit te brengen.

Yves Weyts

Executive Chairman van VMA en MOBIX

“Frank heeft de kunst snel aan te voelen hoe organisaties leven en brengt op natuurlijke wijze de juiste zaken naar boven om ze zo bespreekbaar te maken.  Hij heeft ons “MBG” geholpen bepaalde vastgelopen trajecten terug te dynamiseren, richting gegeven op bepaalde organisatorische zaken en gedragen prioriteiten te bepalen samen met alle medewerkers.”

TEAM VAN SOULMATES

Frank werkt alleen of met een team van soulmates, volgens de noden van het project. De soulmates hebben elk hun specifieke achtergrond en bagage in het begeleiden en transformeren van organisaties. Qua inhoud en aanpak werken ze helemaal in lijn met de visie en waarden van Architects of Dreams.

Johan Lavrysen

Associate Process Facilitator

Cornelis Brink

Associate Process Facilitator

Koen Dumont

Associate Process Facilitator

Vincent De Waele

Associate Process Facilitator

Christa Claessens

Associate Process Facilitator

Creëer meer helderheid, richting, focus en vertrouwen in uw organisatie