Helderheid, richting, focus en vertrouwen.

We faciliteren bedrijven, organisaties, teams en individuen op een originele manier rond mindset, cultuur en toekomst.

We creëren helderheid, richting, focus en vertrouwen.

Opdrachten waarvoor we gevraagd worden

  • Toekomst – visie, missie, purpose en strategie – het voorbestaan van uw bedrijf

  • Samenwerking – teamvorming, zelfsturing en wendbaarheid

  • Cultuur – waarden, betrokkenheid en concreet gedrag

  • Potentieel – mensen veerkrachtig en weerbaar maken in het omgaan met onzekerheid en complexiteit

U vind bij ons 4 trajecten die op uw maat uitgewerkt worden tot een meerdaagse voor het management, een workshop voor het personeel en groepen tot 300 medewerkers, een traject voor de directie…
Check hieronder welk traject best aansluit bij de noden van uw organisatie.

Met welke uitdagingen kampt u vooral?

Welke oplossingen spreken u aan?

Welk resultaat wenst u te behalen?

Onze opmerkelijke aanpak leidt tot concrete resultaten:

  • Tevreden, weerbare, veerkrachtige en gelukkige medewerkers

  • Toekomstbestendige krachtige organisaties

  • Hoger rendement op team- en bedrijfsniveau

  • Actiepunten met potentieel om verder te groeien

Krachtige bouwstenen.

Naargelang de vraag en de uitdaging integreren we inzichten en werkwijzen uit diverse achtergronden.

GEHEUGEN VAN DE TOEKOMST

Scenario planning
Future trends
Visualisations
Golden Circle
Theory U
Transformational Presence
Timeline
Room of the Future

HOLISTISCH & SYSTEMISCH

Mind, heart, body and soul
Embodiment Leadership
Reinventing Organizations
TEAL
Systemic work
Organisation constellation
Systems thinking
Energetic management

AGILE & FLUIDE

Agile, Scrum
Sociocracy S3
Business model innovation
Serious play
Service Design Thinking
Customer Journey Map
Large Scale Interventions
Viral Change

COACHING & POTENTIEEL

Appreciative Inquiry
Solution Focused Thinking
Non violent communication
Inspiring Coaching
Enneagram
NLP
Storytelling
Brainstorming
Creëer meer helderheid, richting, focus en vertrouwen in uw organisatie