29 okt 2018

Vertraging en verstilling zijn cruciaal om uw Agile transformatie tot een succes te maken.

Agile is een bewustwordingsproces. En bewustwording laat zich niet timen noch opleggen.

Bewustwording kan enkel uitgenodigd en geïnspireerd worden.

Wendbaarheid en veerkracht vertrekt van binnenuit.

Dit vraagt verbinding tussen hoofd én hart. Mensen ruimte bieden in hun zoektocht en hen steunen in hun eigen ontwikkeling. Een samenspel van de innerlijke en uiterlijke wereld.
Het thuiskomen bij het niet-weten. Om terug de eenvoud te leren zien.

Wanneer u iets wezenlijks anders wil met uw organisatie, dan dient u de kwaliteit van vertraging en verstilling te omarmen.

Want vertraging is de voorwaarde voor versnelling.
Zo niet is de kans reëel dat uw Agile transformatie blijft bij het verschuiven van de meubelen.
En dat is toch niet uw doelstelling, of wel?

Meer weten, geef een seintje via frank.geertsen@architectsofdreams.be of contacteert ons voor een inspirerend kennismakingsgesprek

Architects of Dreams – een club van soulmates – facilitators, coaches, procesbegeleiders met een missie:
Het potentieel in mensen en bedrijven laten groeien.
Bedrijven toekomstbestendig maken.