09 sep 2018

Vandaag de dag spreken we heel veel over wendbare en fluïde organisaties zelfsturing en Agile transformaties.

Vertraging en verstilling zijn cruciaal om uw Agile transformatie tot een succes te maken.

Agile is een bewustwordingsproces.
En bewustwording laat zich niet timen noch opleggen.
Bewustwording kan enkel uitgenodigd en geïnspireerd worden.

👉 Wendbaarheid en veerkracht vertrekt van binnenuit.
Vanuit de mensen.
Dit vraagt verbinding tussen hoofd én hart.

Mensen ruimte bieden in hun zoektocht en hen steunen in hun eigen ontwikkeling.

Een samenspel van de innerlijke en uiterlijke wereld.
Het thuiskomen bij het niet-weten.
Om terug de eenvoud te leren zien.

Wanneer u iets wezenlijks anders wil met uw organisatie, dan dient u de kwaliteit van vertraging en verstilling te omarmen.

👉 Want vertraging en reflectie zijn de voorwaarde voor versnelling.

Wenst u de slaagkans van uw Agile transformatie te vergroten, dan spelen mindset en bedrijfscultuur hierbij een belangrijke rol.

Meer weten, geef een seintje.
We komen graag langs voor een inspirerende babbel.