Tag: Fluïde Organsiatie

02 apr 2019

Leren en groeien in wendbaarheid vraagt om een andere kwaliteit van zijn. Als mens zijn we gevoelige wezens. We zijn eigenlijk meer human sensors dan human beings. We zijn sensoren. Ons lichaam is als een radio. We capteren continu signalen en we zenden continu signalen uit. We voelen heel veel, bewust en onbewust. Maar we…

05 mrt 2019

Frank heeft met veel passie ons managementteam begeleid op een zoektocht naar een meer wendbare, dienstbare en toekomstgerichte organisatie alsook naar een stevigere verbinding met elke lid van het team en met het team in zijn geheel. De aanpak van Frank is doelgericht, methodisch goed onderbouwd en gevarieerd. En tevens speels en prettig. Bedankt Frank…

04 mrt 2019

Sociocratie, Holacracy, Agile, zelfsturing, autonomie, … Als je wil evolueren naar een nieuwe organisatievorm dan moet je je denken veranderen. Als we onze organisaties kantelen naar meer autonomie en fluïde systemen dan zijn we in wezen bezig met het transformeren van gewoontes en rituelen die ingebed zijn in het collectieve geheugen over generaties heen. We…

24 feb 2019

Jullie bezitten het vermogen om mensen, teams en bedrijven te verbinden met hun toekomst en daar daadkrachtig naar te handelen. Bovenstaande feedback van een klant vat perfect de essentie van wat we doen met Architects of Dreams. Architects of Dreams – een club van soulmates – facilitators, coaches, procesbegeleiders met een missie: – Het potentieel…

20 feb 2019

Om succesvol te zijn in een wereld in verandering dient u helderheid te brengen in het collectieve geheugen van uw bedrijf. Heel wat bedrijven zetten vandaag in op Agile, meer autonomie en zelfsturing. Het collectieve onderbewuste van uw organisatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat er om, om de juiste voedingsbodem te creëren in…

04 feb 2019

De belangrijkste gesprekken zijn vaak die gesprekken die niet gevoerd worden. Waar gaat het niet over, terwijl het daar juist wel over zou moeten gaan? Het luidop stilzwijgen van de essentie, van wat écht aan de orde is, resoneert in de onderstroom. Dat wat onuitgesproken blijft, wordt gevoeld en ervaren. 👉 En wat speelt er…

03 dec 2018

Trots om met Architects of Dreams een aantal strategische projecten te begeleiden bij Smulders Group – Iemants – Eiffage. ▫️Purpose – Missie ▫️Strategie & Alignement – directie- & managementteam ▫️Bedrijfswaarden in actie (ganse organisatie: bedienden, arbeiders, werven) ▫️Cultuur transformatie vanuit betrokkenheid doorheen gans de organisatie over 4 productiesites en werven (directie, bedienden, arbeiders) Waaronder een…

20 nov 2018

Onzekerheid is kracht. Het leven is een all inclusieve reis. Alle eigenschappen, alle gevoelens alles wat we ervaren hoort er bij. Alles heeft een functie en alles is welkom. Het leven daagt je continu uit om te groeien. Elke crisis biedt hierbij een uitnodiging en een kans. En in elke tussenruimte van crisis is er…

30 okt 2018

Een organisatie gebaseerd op vertrouwen in plaats van verantwoording. Dat is toch wat we allemaal willen! Benieuwd hoe wij dit aanpakken. 👍 Kom dan op 14 november naar onze inspiratiesessie ‘Uw MINDSET en BEDRIJFSCULTUUR zijn bepalend!’ 📆 Woe. 14/11 2018 13.45 u tot 18.00 u Mechelen Meer weten, geef een seintje. Contacteer ons

29 okt 2018

Vertraging en verstilling zijn cruciaal om uw Agile transformatie tot een succes te maken. Agile is een bewustwordingsproces. En bewustwording laat zich niet timen noch opleggen. Bewustwording kan enkel uitgenodigd en geïnspireerd worden. Wendbaarheid en veerkracht vertrekt van binnenuit. Dit vraagt verbinding tussen hoofd én hart. Mensen ruimte bieden in hun zoektocht en hen steunen…