INTERNE EN EXTERNE SPIEGEL
VOELING MET DE WERKVLOER?
De belangrijkste gesprekken hoort u niet altijd

Als leidinggevende bent u begaan met het succes en de toekomst van uw bedrijf. Voeling hebben met wat er werkelijk leeft, zowel binnen als buiten uw bedrijf, is daarvoor cruciaal. Want succes vraagt de juiste inzichten. Hebt u die?

 

Er zit heel wat kennis, ervaring en inspiratie bij de mensen in uw bedrijf. Zij hebben voeling met de werkvloer, de klanten, de markt. En zij spreken daarover: in de wandelgangen, aan de koffiemachine, tussen pot en pint. Maar misschien ervaart u één van deze barrières?

 • Veel inzichten en ervaringen stromen niet door uw organisatie.

 • Leidinggevenden benutten deze inzichten niet optimaal.

 • Hierdoor mist uw organisatie slagkracht, wendbaarheid, een innovatief vermogen, rentabiliteit,…

EEN SPIEGEL WERKT
Krijg inzichten die voor doorbraken zorgen

Om tot krachtdadige beslissingen te komen op basis van brede inzichten reiken wij u een interne en externe spiegel aan. Deze leveren energie en draagvlak op aan de vooravond van een strategische bijsturing, de implementatie van een innovatief IT-systeem, een optimalisatietraject, een fusie of overname, een nieuw samengesteld team, een cultuuromslag, een beweging naar meer zelfsturing of Agile…

De spiegel:

 • is een accelerator. Hij laat inzichten en inspiratie naar vernieuwing en verbetering daadwerkelijk doorstromen naar concrete en gedragen acties.

 • werkt participatief. Hij zorgt voor verhoogde betrokkenheid, openheid en vertrouwen. Intern met medewerkers. Extern met klanten en businesspartners.

 • creëert helderheid, richting en focus en zorgt voor de juiste beslissingen, door betrokkenheid gedragen.

Perspectiefverruiming is voeling krijgen en nieuwe kansen en mogelijkheden grijpen. Een spiegel combineren we met een waarderende, inspirerende, coachende én oplossingsgericht benadering.

Weerstand, onbegrip, niet begrijpen of niet begrepen worden, zijn belangrijke verdoken kosten in veel bedrijven. Maak zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar wat werkelijk leeft. Een spiegel is de concrete aanpak die de essentie raakt.

Wat u NIET van ons moet verwachten…
 • Geen enquête. Wel een kwalitatieve, verhelderende en inspirerende bevraging via diepte-interviews.

 • Geen algemeenheden. Wel krachtige gesprekken die de essentie raken, perspectief verruimen, goesting en optimisme aanwakkeren en mensen in beweging zetten.

 • Geen oppervlakkige conclusies. We brengen helderheid en maken het zeer concreet en tastbaar zodat nieuwe inzichten, oplossingen en mogelijkheden ontstaan.

HELDERE ACTIE
Wat de spiegel u opbrengt?

De spiegel verstaat de kunst om via verbinden, inspireren, uitdagen en doorvragen te komen tot inzicht en concrete acties.

 

Omdat geen twee spiegels gelijk zijn, is elk traject maatwerk. Dit laten we gestructureerd verlopen via volgende fasen:

 • Intake waarin we focus, scope en doelpubliek helder maken

 • De kwalitatieve bevraging die onthult wat er werkelijk leeft in uw organisatie

 • Terugkoppeling en reflectie met als inzet: perspectiefverruiming, zien van nieuwe mogelijkheden

 • Afstemming naar een vervolgtraject dat betrokkenheid consolideert en concrete acties initieert

 • Borging en follow-up

Uw 3 tastbare resultaten
01
Doorbraak op tunnelvisie en vastgeroeste patronen
02
Zuurstof waar ruis en spanning het zicht vertroebelen
03
Draagvlak voor strategische innovaties vanuit betrokkenheid
Een bewezen succesvolle aanpak bij grote bedrijven, KMO’s in diverse sectoren en organisaties.

De spiegel helpt perfect aan te voelen wat er in je bedrijf en bij externe stakeholders leeft. Hij brengt op een natuurlijke manier essentiële zaken naar boven en maakt die bespreekbaar, waarna je weer concrete stappen vooruit kan zetten.”

Ontdek onze andere oplossingen