Categorie: Inspiration

15 jun 2020

Dankbaar Mijn vrijwilligerswerk in het WZC loopt na 2 maanden op zijn einde. Tot half maart begeleidde ik bedrijven naar helderheid, cultuurtransformatie en strategie. En plots een andere realiteit, Covid-19 Niet langs de zijlijn blijven, het veld in. Naast het ontsmetten van gebouw en kamers, groeide mijn échte opdracht snel tot het aanwezig zijn als…

03 apr 2019

Wij zijn een heel rationele organisatie. We hebben veel blauwe en rode mensen. En die ratio hebben we absoluut nodig. Maar als we dan echt gaan kijken hoe beslissingen genomen worden dan zien we vaak dat het meer buikgevoel dan ratio is. En op het moment dat het echt spannend wordt, is de ratio soms…

02 apr 2019

Leren en groeien in wendbaarheid vraagt om een andere kwaliteit van zijn. Als mens zijn we gevoelige wezens. We zijn eigenlijk meer human sensors dan human beings. We zijn sensoren. Ons lichaam is als een radio. We capteren continu signalen en we zenden continu signalen uit. We voelen heel veel, bewust en onbewust. Maar we…

24 mrt 2019

Eén van de essenties van leiderschap is het leren vormgeven van de toekomst. Het creëren van nieuwe realiteiten en de capaciteit om mensen, teams en uw bedrijf daarmee te verbinden. Naast kennis en ervaring vraagt dit voornamelijk een innerlijke kwaliteit van helderheid en rust en dit vanuit verbinding met het grotere geheel. Dit vraagt om…

05 mrt 2019

Frank heeft met veel passie ons managementteam begeleid op een zoektocht naar een meer wendbare, dienstbare en toekomstgerichte organisatie alsook naar een stevigere verbinding met elke lid van het team en met het team in zijn geheel. De aanpak van Frank is doelgericht, methodisch goed onderbouwd en gevarieerd. En tevens speels en prettig. Bedankt Frank…

04 mrt 2019

Sociocratie, Holacracy, Agile, zelfsturing, autonomie, … Als je wil evolueren naar een nieuwe organisatievorm dan moet je je denken veranderen. Als we onze organisaties kantelen naar meer autonomie en fluïde systemen dan zijn we in wezen bezig met het transformeren van gewoontes en rituelen die ingebed zijn in het collectieve geheugen over generaties heen. We…

24 feb 2019

Jullie bezitten het vermogen om mensen, teams en bedrijven te verbinden met hun toekomst en daar daadkrachtig naar te handelen. Bovenstaande feedback van een klant vat perfect de essentie van wat we doen met Architects of Dreams. Architects of Dreams – een club van soulmates – facilitators, coaches, procesbegeleiders met een missie: – Het potentieel…

20 feb 2019

Om succesvol te zijn in een wereld in verandering dient u helderheid te brengen in het collectieve geheugen van uw bedrijf. Heel wat bedrijven zetten vandaag in op Agile, meer autonomie en zelfsturing. Het collectieve onderbewuste van uw organisatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat er om, om de juiste voedingsbodem te creëren in…

04 feb 2019

De belangrijkste gesprekken zijn vaak die gesprekken die niet gevoerd worden. Waar gaat het niet over, terwijl het daar juist wel over zou moeten gaan? Het luidop stilzwijgen van de essentie, van wat écht aan de orde is, resoneert in de onderstroom. Dat wat onuitgesproken blijft, wordt gevoeld en ervaren. 👉 En wat speelt er…

03 dec 2018

Trots om met Architects of Dreams een aantal strategische projecten te begeleiden bij Smulders Group – Iemants – Eiffage. ▫️Purpose – Missie ▫️Strategie & Alignement – directie- & managementteam ▫️Bedrijfswaarden in actie (ganse organisatie: bedienden, arbeiders, werven) ▫️Cultuur transformatie vanuit betrokkenheid doorheen gans de organisatie over 4 productiesites en werven (directie, bedienden, arbeiders) Waaronder een…