04 mrt 2019

Sociocratie, Holacracy, Agile, zelfsturing, autonomie, …

Als je wil evolueren naar een nieuwe organisatievorm dan moet je je denken veranderen.

Als we onze organisaties kantelen naar meer autonomie en fluïde systemen dan zijn we in wezen bezig met het transformeren van gewoontes en rituelen die ingebed zijn in het collectieve geheugen over generaties heen.

We zijn als het ware een beetje geïndoctrineerd (bewust en onbewust) door de patronen uit het verleden.

🚩 De overgang naar een meer fluïde vorm van organisatie is dan ook in essentie een bewustwordingsproces.

En dit vraagt veel meer dan het implementeren van systemen en procedures.

Een boeiende invalshoek hierbij is een systemische blik; kijken naar loyaliteit, rangorde, plaats en de balans van geven en nemen.

Meer weten, geef een seintje geef een seintje